Doel

Het NSFC stelt zich tot doel het perspectief voor duurzame visserij te verbeteren door middel van het ontwikkelen, introduceren en bewaken van een duurzame standaard voor Noordzee vis (in eerste instantie schol), ter vergroting van het rendement voor de gehele visserijketen.

 
 
Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Visserij Fonds (EVF) en het Ministerie van LNV.
 
 

Het NSFC wil weten of extra reclameinspanningen op de markt of in winkels invloed hebben op de scholverkoop. Daarom doet zij een test op 25 grote markten in Nederland en later dit jaar met Visgilde winkels om dat effect te meten. Onderstaand een aantal artikelen naar aanleiding van de markttour.

Urk/Stellendam – Het North Sea Fish Center meldt een doorbraak. Het heeft behoorlijk wat voeten in de aarde gehad, maar als alles volgens planning verloopt dan wordt het NSFC-keurmerk na de zomer geïntroduceerd op de Italiaanse en Duitse markt. Met steeds meer schol is het wel belangrijk dat er stabiliteit in aanvoer en prijsvorming komt. Het NSFC wil daarom zoveel mogelijk vissers aan zich binden om aan de vraag op beide markten te kunnen voldoen. Daarbij wordt nadrukkelijk naar MSC via het CVO gekeken.

URK - Op 19 mei is het de Dag van de Nederlandse Zeevisserij, oftewel Vlaggetjesdag, op Urk. Het NSFC is sub-sponsor van dit evenement en organiseert daarom een mini-symposium. Centraal staan de ontwikkelingen in en rond het NSFC. Op deze manier wil het NSFC handel en vissers met elkaar in contact brengen om zo met elkaar na te denken over de toekomst van de sector.

<p><img src="/images/stories/flyeritalie.jpg" border="0" width="200" height="273" style="float: left;" />URK/SCHEVENINGEN – ,,Er zal dit jaar het nodige gaan veranderen in de sector, dat is duidelijk. Het North Sea Fish Center heeft de ambitie om daarin voor zichzelf een belangrijke rol op te eisen. Wij willen vis uit de Noordzee op de markt brengen, als een duurzaam kwaliteitsproduct, samen met de vissermannen, de visafslagen, visverwerkende bedrijven en handelshuizen en niet te vergeten supermarkten, groothandels en cateraars. Dat gaan we doen door samen met lokale specialisten schol en andere platvis uit de Noordzee in Europa (weer) op de kaart te zetten’’, zo laat het managementteam weten. NSFC-woordvoerder André de Vries zet de ambities op een rij.</p>

<hr id="system-readmore" />

<p> </p>

<p>Het NSFC was onlangs vooral in het nieuws met ‘Hollands nieuwste’, de scholburger, maar dat is nog maar het begin. Het NSFC gaat de uitdaging aan om de sector te overtuigen, dat zij samen met professionele organisaties vernieuwende visconcepten in de markt kan zetten. Gebaseerd op actuele consumententrends: namelijk pure, smaakvolle visproducten op verantwoorde wijze gevangen in onze Noordzee. We initiëren productontwikkeling en verzorgen de communicatie zowel intern als extern naar markt en consument. Kortom, we hebben wat te vertellen en hebben de ambitie om dit programma nog verder uit te breiden, aldus het NSFC.</p>

<p>Bovendien merkt het NSFC in haar achterbannen dat er ook een sterke behoefte is aan een instituut dat zich vooral inzet voor de promotie van wild gevangen Noordzeevis. En daarbovenop internationale marktkennis heeft met korte lijnen binnen de sector. Het NSFC werkt daarom momenteel aan een sterk netwerk van lokale vismarktspecialisten, waardoor zij beter in staat is in te spelen op actuele marktontwikkelingen. De focus ligt daarbij op Italië en Duitsland.</p>

<p>Met name in Italië heeft het NSFC met deze aanpak succes geboekt, want het is geen snel commercieel verhaal wat het wil vertellen. Het is een duurzame kwaliteitspropositie, voor de langere termijn. In Italië heeft het NSFC gezamenlijk met deze lokale specialisten, met de kwaliteits- en marketingmanagers van de grote supermarkten en cateraars om tafel gezeten. Daar zijn fundamentele keuzes gemaakt, voor een eerlijk en duurzaam product, onder het NSFC-keurmerk met een uitgekiende communicatie eromheen. Eenzelfde marktbenadering is gestart in Duitsland. Maar daar stopt dan ook de rol van het NSFC. Laten we helder zijn: wij als NSFC hebben niet de ambitie om een commerciële partij te worden. De vaste leveranciers onderhandelen over leveringscondities en commerciële afspraken, maar wel binnen overeengekomen standaarden op het gebied van kwaliteit en duurzame visvangst. Het NSFC bewaakt de borging hiervan en daarnaast het stimuleren van de samenwerking in de keten, ook als het gaat om productontwikkeling en collectieve promotie, zegt het managementteam.</p>

<p>Jelle van Veen, bestuurslid van de VVU en directeur van Dayseaday, deelt deze mening. ,,Het is goed voor de hele sector als er een onafhankelijke organisatie is die zich alleen maar bezighoudt met platvis uit de Noordzee. We merken in de markt dat er bovenop het MSC-keurmerk behoefte is aan een kwaliteitswaarborg. Het MSC-keurmerk zegt immers alleen iets over duurzaamheid en wordt steeds minder onderscheidend, naarmate straks vrijwel alle Noordzeevis MSC-gecertificeerd is. Alleen met MSC maken we dus niet het onderscheid. Er is absoluut markt voor echte kwaliteit. NSFC geeft de garantie dat er ook echt schol geleverd wordt als er schol gevraagd wordt. Een puur en eerlijk product dus. Ik geloof in zo’n samenwerking tussen vissers en industrie, waarbij het NSFC het middelpunt is. Ik hoop dat de hele sector er zo over denkt en dat we met z’n allen onze schouders er onder zetten om dit kans van slagen te geven in de toekomst. Het is in het belang van ons allemaal.’’</p>

<p>Het NSFC wil samen met aanvoer, handel en de afslagen die markt een boost geven. Imagoverbetering is iets wat je alleen maar samen kan doen. Dan sta je het sterkst. We merken aan alles dat er behoefte is aan duidelijkheid en heldere standpunten, maar vooral ook de blik vooruit!  Het NSFC heeft dat duidelijk voor ogen. Het verhaal van de visserman staat centraal. Noordzee, 100% schol en pure kwaliteit in zowel vers als diepvries. Dat zijn de kernwoorden in de communicatie van het eerste NSFC-keurmerk voor schol.</p>

<p>Klaas Jelle Koffeman van Geertruida BV, innovatief ondernemer en visserman, bevestigt dat: ,,Ik geloof in samenwerking. Met elkaar er het beste van maken, zodat we er allemaal wijzer van worden. Binnen het NSFC is men hard op weg om zo’n samenwerking op poten te zetten. Het zou doodzonde zijn als al dat werk – en geld – straks in de plomp verdwijnt. Ik denk dat het NSFC de toekomst is voor onze hele sector. Een organisatie die toeziet op kwaliteit en duurzaamheid, samenwerking stimuleert, productontwikkeling aanwakkert en zorgt dat de informatie van en naar de markt optimaal is. Wat wil je nog meer?”</p>

<p>Het NSFC heeft gewerkt aan een promotiefilm ‘100% SCHOL’. Te zien op de website van het NSFC-kwaliteitskeurmerk, <a href="http://www.northseafish.nl/nl/foto-a-video">www.northseafish.nl/nl/foto-a-video</a>. De komende maanden zal deze film ook gebruikt worden in de bijeenkomsten met de sector.</p>

<p> </p>

 
 • DNA-analyse: Noordzeeschol snel te herkennen

  Noordzeeschol is in het laboratorium snel te herkennen, ook als deze onthuid en gefileerd is en met importvis gemengd is. Aldus het onderzoeksinstituut RIKILT, dat in opdracht van het North Sea Fish Center methoden onderzocht om de authenticiteit van Noordzeevis vast te stellen.

  Lees meer...  
 • Uitnodiging Eindpresentatie DNA project

  Het North Sea Fish Center is drie jaar geleden een project gestart met Rikilt/Imares om methoden te ontwikkelen waarmee de authenticiteit van Noordzeevissoorten kan worden vastgesteld (soort, geografische oorsprong, en indien van toepassing productiewijze). Stichting De Noordzee was ook partner in dit project. De ontwikkeling richtte zich vooral op schol uit de Noordzee en de Atlantische Oceaan, en op goedkopere en minder duurzame vissen zoals schar, bot, yellowfin, rocksole. Daarnaast is ook een vergelijking gemaakt tussen kweek en wildgevangen tarbot.

  Lees meer...  
 • Aangemelde vissers Noordzee Marketingfonds NSFC

  Tot nu toe hebben de volgende aanvoerders zich ingeschreven voor het collectieve Noordzee Marketingfonds waarmee het NSFC een doorstart wil maken:

   

  Lees meer...