Doel

Het NSFC stelt zich tot doel het perspectief voor duurzame visserij te verbeteren door middel van het ontwikkelen, introduceren en bewaken van een duurzame standaard voor Noordzee vis (in eerste instantie schol), ter vergroting van het rendement voor de gehele visserijketen.

 
 
Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Visserij Fonds (EVF) en het Ministerie van LNV.
 
 

 

Gaat de sector investeren in voortzetting van het North Sea Fish Center (NSFC)? Of is het een ‘dure cursus’ geweest en nu over en sluiten? Op die vraag kwam op de ‘slotbijeenkomst’ van het NSFC afgelopen zaterdag in De Kookfabriek in Amsterdam nog geen duidelijk antwoord. Dat laat onverlet dat er de afgelopen drie jaar door het NSFC veel en nuttig werk is verricht. Doorgaan zou 250.000-400.000 euro per jaar moeten kosten.

 

 

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de eindpresentatie van het North Sea Fish Center project. Deze bijeenkomst vindt plaats in De Kookfabriek te Amsterdam op zaterdagochtend 15 december om 10.00 uur, zaal open:  9.30 uur.

 

De maand september stond voor het North Sea Fish Center in het teken van een scholcampagne op de Duitse markt, met Edeka een grote Duitse supermarkt keten. Doel was het creëren van een tweede verkooppiek naast de Mei-schol en de consument bewust maken van de goede kwaliteit van schol in september. De evaluatie van deze campagne wijst uit dat dit zeer goed gelukt is en krijgt zeker een vervolg.

IJmuiden/Urk – Esselunga heeft nogmaals de intentie uitgesproken om op zo’n kort mogelijke termijn te starten met schol onder het NSFC-keurmerk in al haar 143 supermarkten.  Deze grote Italiaanse supermarktketen staat hoog aangeschreven en wil als eerste in Italië kwaliteit en duurzaamheid combineren. Er zijn hiervoor echter wel meer vissers nodig dan nu zijn aangesloten bij het NSFC.

 

 
 • DNA-analyse: Noordzeeschol snel te herkennen

  Noordzeeschol is in het laboratorium snel te herkennen, ook als deze onthuid en gefileerd is en met importvis gemengd is. Aldus het onderzoeksinstituut RIKILT, dat in opdracht van het North Sea Fish Center methoden onderzocht om de authenticiteit van Noordzeevis vast te stellen.

  Lees meer...  
 • Uitnodiging Eindpresentatie DNA project

  Het North Sea Fish Center is drie jaar geleden een project gestart met Rikilt/Imares om methoden te ontwikkelen waarmee de authenticiteit van Noordzeevissoorten kan worden vastgesteld (soort, geografische oorsprong, en indien van toepassing productiewijze). Stichting De Noordzee was ook partner in dit project. De ontwikkeling richtte zich vooral op schol uit de Noordzee en de Atlantische Oceaan, en op goedkopere en minder duurzame vissen zoals schar, bot, yellowfin, rocksole. Daarnaast is ook een vergelijking gemaakt tussen kweek en wildgevangen tarbot.

  Lees meer...  
 • Aangemelde vissers Noordzee Marketingfonds NSFC

  Tot nu toe hebben de volgende aanvoerders zich ingeschreven voor het collectieve Noordzee Marketingfonds waarmee het NSFC een doorstart wil maken:

   

  Lees meer...