Doel

Het NSFC stelt zich tot doel het perspectief voor duurzame visserij te verbeteren door middel van het ontwikkelen, introduceren en bewaken van een duurzame standaard voor Noordzee vis (in eerste instantie schol), ter vergroting van het rendement voor de gehele visserijketen.

 
 
Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Visserij Fonds (EVF) en het Ministerie van LNV.
 
 

 

Het North Sea Fish Center gaat met extra mankracht de negatieve prijsspiraal voor schol te lijf. Om in het bijzonder schol beter in de markt te zetten is consultant Robert Lifmann als projectmanager in de arm genomen. Prioriteiten: samenwerking en een keurmerk.

Het managementteam van het NSFC is na de onderzoeken en gesprekken in de sector tot de conclusie gekomen dat er in de markt behoefte is aan een onderscheidend kwaliteitskeurmerk voor Noordzee-schol. Hoewel in eerste instantie bedacht was om 2010 in het teken te laten staan van het opzetten van een aantal pilots om nieuwe scholconcepten in de markt te zetten, is toch gekozen voor een tussenstap, namelijk de opzet van een kwaliteitskeurmerk.

 

In 2009 heeft marktonderzoek centraal gestaan. De ketenpilots zijn gebaseerd op het resultaat van de uitgevoerde marktonderzoeken.

Zaterdag 4 juli heeft het MT van het NSFC de uitkomsten van het marktonderzoek in Zweden, Duitsland en Engeland gepresenteerd.

 
 • DNA-analyse: Noordzeeschol snel te herkennen

  Noordzeeschol is in het laboratorium snel te herkennen, ook als deze onthuid en gefileerd is en met importvis gemengd is. Aldus het onderzoeksinstituut RIKILT, dat in opdracht van het North Sea Fish Center methoden onderzocht om de authenticiteit van Noordzeevis vast te stellen.

  Lees meer...  
 • Uitnodiging Eindpresentatie DNA project

  Het North Sea Fish Center is drie jaar geleden een project gestart met Rikilt/Imares om methoden te ontwikkelen waarmee de authenticiteit van Noordzeevissoorten kan worden vastgesteld (soort, geografische oorsprong, en indien van toepassing productiewijze). Stichting De Noordzee was ook partner in dit project. De ontwikkeling richtte zich vooral op schol uit de Noordzee en de Atlantische Oceaan, en op goedkopere en minder duurzame vissen zoals schar, bot, yellowfin, rocksole. Daarnaast is ook een vergelijking gemaakt tussen kweek en wildgevangen tarbot.

  Lees meer...  
 • Aangemelde vissers Noordzee Marketingfonds NSFC

  Tot nu toe hebben de volgende aanvoerders zich ingeschreven voor het collectieve Noordzee Marketingfonds waarmee het NSFC een doorstart wil maken:

   

  Lees meer...