Doel

Het NSFC stelt zich tot doel het perspectief voor duurzame visserij te verbeteren door middel van het ontwikkelen, introduceren en bewaken van een duurzame standaard voor Noordzee vis (in eerste instantie schol), ter vergroting van het rendement voor de gehele visserijketen.

 
 
Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Visserij Fonds (EVF) en het Ministerie van LNV.
 
 

Urk/Scheveningen - Het North Sea Fish Center (NSFC) is druk bezig met het ontwikkelen van het kwaliteitskeurmerk schol. Een belangrijk element binnen het keurmerk is het Verbeterprogramma Platvis Visserij, dat samen met Stichting De Noordzee (SDN) ontwikkeld wordt.

 

Het North Sea Fish Center heeft een nieuwe projectmanager aangesteld in de persoon van Thomas Plakké. Plakké volgt Robert Lifmann op die afgelopen voorjaar als eerste projectmanager werd benoemd om vaart te houden in het op de kaart zetten van Noordzeevis en met name schol.

 

Liever gisteren dan vandaag een kwaliteitslabel als dat helpt om schol met meerwaarde in de markt te zetten. Doen dus. Dat was de slotconclusie van een presentatie van het North Sea Fish Center op Urk aan aanvoerders om schol onder een Noordzeekeurmerk op de markt te zetten. Een presentatie met aan het eind een emotionele discussie.

 

In de maand oktober heeft het North Sea Fish Center op Urk de Nederlandse handel en verwerking geinformeerd over haar plannen voor de toekomst. Basis daaronder is een kwaliteitskeurmerk voor Noordzeeschol, waarbinnen afspraken gemaakt worden ten aanzien van de kwaliteit van de aan te leveren vis en de verwerking er van. Een belangrijke stap op weg naar een betere vermarkting van de schol.

 

 

 

 
 • DNA-analyse: Noordzeeschol snel te herkennen

  Noordzeeschol is in het laboratorium snel te herkennen, ook als deze onthuid en gefileerd is en met importvis gemengd is. Aldus het onderzoeksinstituut RIKILT, dat in opdracht van het North Sea Fish Center methoden onderzocht om de authenticiteit van Noordzeevis vast te stellen.

  Lees meer...  
 • Uitnodiging Eindpresentatie DNA project

  Het North Sea Fish Center is drie jaar geleden een project gestart met Rikilt/Imares om methoden te ontwikkelen waarmee de authenticiteit van Noordzeevissoorten kan worden vastgesteld (soort, geografische oorsprong, en indien van toepassing productiewijze). Stichting De Noordzee was ook partner in dit project. De ontwikkeling richtte zich vooral op schol uit de Noordzee en de Atlantische Oceaan, en op goedkopere en minder duurzame vissen zoals schar, bot, yellowfin, rocksole. Daarnaast is ook een vergelijking gemaakt tussen kweek en wildgevangen tarbot.

  Lees meer...  
 • Aangemelde vissers Noordzee Marketingfonds NSFC

  Tot nu toe hebben de volgende aanvoerders zich ingeschreven voor het collectieve Noordzee Marketingfonds waarmee het NSFC een doorstart wil maken:

   

  Lees meer...