Doel

Het NSFC stelt zich tot doel het perspectief voor duurzame visserij te verbeteren door middel van het ontwikkelen, introduceren en bewaken van een duurzame standaard voor Noordzee vis (in eerste instantie schol), ter vergroting van het rendement voor de gehele visserijketen.

 
 
Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Visserij Fonds (EVF) en het Ministerie van LNV.
 
 

<p>U<span style="line-height: normal;">rk/Stellendam - Het North Sea Fish Center (NSFC) is druk bezig met het ontwikkelen van het kwaliteitskeurmerk schol. Een belangrijk element binnen het keurmerk is het Verbeterprogramma Platvis Visserij, dat samen met Stichting De Noordzee (SDN) is ontwikkeld. Het heeft tot doel kwaliteitsschol met een eigen identiteit op de Europese markt te positioneren. </span></p>

<hr id="system-readmore" />

<p> </p>

<p><span style="line-height: normal;">Met het kwaliteitskeurmerk wordt de basis gelegd voor het verhogen van de herkenbaarheid en de beleving rond Noordzeeschol. ‘De schol van onze vissers wordt nu nog te veel als onherkenbaar bulkproduct verkocht. We willen de schol een gezicht geven, het verhaal van onze vissers er achter vertellen. Vissers die de hele week dag en nacht bezig zijn om op een verantwoorde manier hun bestaan te verdienen. Het verhaal is te mooi om als massaproduct te verkopen’, aldus André de Vries, een van de leden van het managementteam.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height: normal;">Het kwaliteitskeurmerk schol stelt eisen aan herkomst ( Noordzee), duurzame ontwikkeling van de visserij, manier van verwerken (glacering) en de kwaliteit (geen overweekse vis). Uiteindelijke doel is dat de vis die onder het kwaliteitskeurmerk op de markt komt allemaal MSC-gecertificeerd is. Probleem is alleen dat dit niet van de een op de andere dag lukt. Met SDN is in het Verbeterprogramma Platvis Visserij onder andere afgesproken dat vissers die RFS/CVV gecertificeerd en aantoonbaar innovatief bezig zijn, bijvoorbeeld via kenniskringen, vallen onder het kwaliteitskeurmerk op voorwaarde dat zij uiteindelijk het MSC-certificaat gaan behalen. ‘Deze afspraak is voor ons heel belangrijk. Nu kopen we tijd voor de goedwillende vissers die wat langer de tijd nodig hebben om MSC te halen, maar met het kwaliteitskeurmerk wel een voordeel op de markt hebben’, aldus de Vries.</p>

<p class="MsoNormal" style="line-height: normal;">Maar de vissers moeten er wel wat voor doen. Ze moeten jaarlijks ieder voor zich aantoonbaar maken dat ze hun visserij verduurzamen. Een ander belangrijk aspect is dat men tijdens de kuitzieke periode niet meer dan 20% van het persoonlijke quotum aan mag voeren. ‘Daarmee geven we een signaal af naar de consument dat de vispopulatie minder verstoord wordt  als die aan zijn nageslacht werkt. Dat werkt alleen maar in ons voordeel. We moeten laten zien dat we verantwoord bezig zijn’, legt de Vries die keuze uit. Verder wordt van de vissers verlangd dat zij bereid zijn mee te werken aan onderzoeksprogramma’s en het schoner krijgen van de zee.</p>

<p class="MsoNormal" style="line-height: normal;">Momenteel worden samen met Nederlandse handelaren in Italië, Zweden, Frankrijk en Duitsland gesprekken gevoerd om te komen tot een aantal pilots waarin de uitgangspunten van het kwaliteitskeurmerk getest zullen worden. Het is de bedoeling dat dit jaar de pilots van start gaan en dat eind van het jaar de resultaten bekend zijn op basis waarvan een business model ontwikkeld moet worden dat de toekomst van het NSFC en het in stand houden van het kwaliteitskeurmerk moet waarborgen. Doel is om in 2012 het kwaliteitskeurmerk breed op de Europese markt te introduceren.</p>

<p class="MsoNormal" style="line-height: normal;">Voor meer informatie, zie de website <a href="http://www.northseafish.nl/">www.northseafish.nl</a> of <a href="http://www.fishcenter.nl/">www.fishcenter.nl</a>.</p>

<p> </p>

 

Greenpeace beweert dat de Noordzee binnenkort uitgeput raakt door de vele visserij. Ze hebben het echter niet bij het rechte eind.

Het North Sea Fish Center gaat on-tour om aanvoerders de ins- en outs te vertellen over de introductie van een gegarandeerd Noordzee-kwaliteitskeurmerk. Tevens worden de vissers opgeroepen zich aan te melden voor levering van de schol voor dit keurmerk.

Het NSFC stelt zich tot doel het perspectief voor duurzame visserij te verbeteren door middel van het ontwikkelen, introduceren en bewaken van een duurzame standaard voor Noordzee vis. Dit wil men bereiken door het ontwikkelen van een kwaliteitskeurmerk voor in eerste instantie Noordzee schol.

 
 • DNA-analyse: Noordzeeschol snel te herkennen

  Noordzeeschol is in het laboratorium snel te herkennen, ook als deze onthuid en gefileerd is en met importvis gemengd is. Aldus het onderzoeksinstituut RIKILT, dat in opdracht van het North Sea Fish Center methoden onderzocht om de authenticiteit van Noordzeevis vast te stellen.

  Lees meer...  
 • Uitnodiging Eindpresentatie DNA project

  Het North Sea Fish Center is drie jaar geleden een project gestart met Rikilt/Imares om methoden te ontwikkelen waarmee de authenticiteit van Noordzeevissoorten kan worden vastgesteld (soort, geografische oorsprong, en indien van toepassing productiewijze). Stichting De Noordzee was ook partner in dit project. De ontwikkeling richtte zich vooral op schol uit de Noordzee en de Atlantische Oceaan, en op goedkopere en minder duurzame vissen zoals schar, bot, yellowfin, rocksole. Daarnaast is ook een vergelijking gemaakt tussen kweek en wildgevangen tarbot.

  Lees meer...  
 • Aangemelde vissers Noordzee Marketingfonds NSFC

  Tot nu toe hebben de volgende aanvoerders zich ingeschreven voor het collectieve Noordzee Marketingfonds waarmee het NSFC een doorstart wil maken:

   

  Lees meer...