Doel

Het NSFC stelt zich tot doel het perspectief voor duurzame visserij te verbeteren door middel van het ontwikkelen, introduceren en bewaken van een duurzame standaard voor Noordzee vis (in eerste instantie schol), ter vergroting van het rendement voor de gehele visserijketen.

 
 
Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Visserij Fonds (EVF) en het Ministerie van LNV.
 
 

Onder de grote scholhandelaren en verwerkers is een zeer breed draagvlak gevonden om de Noordzee platvispromotie te integreren in de doorstart van het NSFC. Voorwaarde is wel dat de aanvoer daar ook achter gaat staat.

Het managementteam van het NSFC is de afgelopen weken druk bezig geweest met het voeren van gesprekken met de grote Nederlandse scholverwerkers en handelaren. Insteek van de gesprekken was het vinden van draagvlak voor de doorstart van het NSFC. Door handel en verwerking is in grote meerderheid te kennen gegeven dat de productpromotie voor Noordzeeplatvis zo snel mogelijk opgestart moet worden, nu de scholpromotie komt stil te liggen. Het NSFC wordt gezien als alternatief om dat breder en dichter op de markt te organiseren. Het is in lijn met de activiteiten die in Duitsland en Italië al zijn opgestart het afgelopen jaar. Waar mogelijk (bijv. als het gaat om promotiecampagnes) moet de samenwerking met het Nederlands Visbureau gezocht worden om ‘dubbel werk’ en het onbenut laten van de daar aanwezige expertise te voorkomen. De regie moet echter bij het NSFC liggen omdat die dichter op de markt opereert dan het NVB zou kunnen, aldus een grote meerderheid van de handel.

(Urker) aanvoer
Voorwaarde is wel dat er ook een breed draagvlak bij de aanvoer komt, zowel onder de Nederlandse als de buitenlandse vlagschepen. Het komt immers de hele sector ten goede. Iedereen zal financieel bij moeten dragen. Door het NSFC wordt gesproken over een door de Nederlandse afslagen in te houden heffing tussen 0,5 en 1 eurocent per kilo schol. De exacte hoogte zal van het totale draagvlak afhangen. Het NSFC heeft voor haar plannen minimaal 250.000 euro nodig, maar streeft naar een begroting van 350-500.000 euro. Hoe meer aanvoerders, handelaren en verwerkers meebetalen, hoe lager de heffing. Later worden ook de andere (platvis)soorten uit de Noordzee in de plannen meegenomen.

Het NSFC heeft inmiddels al positieve signalen ontvangen vanuit de aanvoer. Met name vanuit de Nederlandse Vissersbond, de Zuid en ook van de vlagschepen worden positieve berichten ontvangen over het bijdragen aan de doorstart van het NSFC. ‘Eigenlijk moet met name de Urker aanvoer nog een knoop doorhakken, dus daarvoor organiseren wij op 9 februari samen met de PO Urk een bijeenkomst, om nogmaals de resultaten van de afgelopen 4 jaar te presenteren, maar vooral om de plannen voor de toekomst uit de doeken te doen. We zien de toekomst positief in en rekenen er eigenlijk wel op dat ook op Urk een breed draagvlak is om onze Noordzeevis op een goede manier te blijven ondersteunen’, aldus mt-lid Klaas Jelle Koffeman. Uiteraard zijn ook belangstellenden van buiten Urk (ook niet-leden van de PO Urk) van harte welkom op deze informatiebijeenkomst. (In februari zal onder andere ook met de Katwijkse redersvereniging een gesprek plaatsvinden.)

 

 
 • DNA-analyse: Noordzeeschol snel te herkennen

  Noordzeeschol is in het laboratorium snel te herkennen, ook als deze onthuid en gefileerd is en met importvis gemengd is. Aldus het onderzoeksinstituut RIKILT, dat in opdracht van het North Sea Fish Center methoden onderzocht om de authenticiteit van Noordzeevis vast te stellen.

  Lees meer...  
 • Uitnodiging Eindpresentatie DNA project

  Het North Sea Fish Center is drie jaar geleden een project gestart met Rikilt/Imares om methoden te ontwikkelen waarmee de authenticiteit van Noordzeevissoorten kan worden vastgesteld (soort, geografische oorsprong, en indien van toepassing productiewijze). Stichting De Noordzee was ook partner in dit project. De ontwikkeling richtte zich vooral op schol uit de Noordzee en de Atlantische Oceaan, en op goedkopere en minder duurzame vissen zoals schar, bot, yellowfin, rocksole. Daarnaast is ook een vergelijking gemaakt tussen kweek en wildgevangen tarbot.

  Lees meer...  
 • Aangemelde vissers Noordzee Marketingfonds NSFC

  Tot nu toe hebben de volgende aanvoerders zich ingeschreven voor het collectieve Noordzee Marketingfonds waarmee het NSFC een doorstart wil maken:

   

  Lees meer...