Doel

Het NSFC stelt zich tot doel het perspectief voor duurzame visserij te verbeteren door middel van het ontwikkelen, introduceren en bewaken van een duurzame standaard voor Noordzee vis (in eerste instantie schol), ter vergroting van het rendement voor de gehele visserijketen.

 
 
Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Visserij Fonds (EVF) en het Ministerie van LNV.
 
 

Om de soort en de samenstelling van visproducten te analyseren wilden we nieuwe onderzoeksmethoden ontwikkelen op basis van DNA, waarbij alle soorten gelijktijdig in een gemengd vismonster worden geïdentificeerd. Ook wilden we methoden ontwikkelen om op verschillende locaties in de keten de geografische oorsprong van de vissen te bepalen.

Met behulp van deze methoden moet de traceerbaarheid en duurzaamheid van de gebruikte vissoorten vastgesteld worden. Hierdoor wordt het mogelijk om met meer kosteneffectieve methoden de duurzaamheid van vissoorten te garanderen en om de vermenging en verwisseling van vissoorten te reduceren. Dit is gunstig voor de concurrentiepositie van producerende en verwerkende visbedrijven. Deze methoden moeten in de toekomst op grotere schaal in de praktijk bruikbaar zijn.

Het project loopt in oktober ten einde. Daarom willen we graag verslag doen van onze bevindingen, zodat de sector hier in de toekomst zijn voordeel mee kan doen. Wellicht dat er vanuit de sector ook een vervolg aan gegeven kan worden. Dat willen we graag met u bespreken.

We nodigen u daarom graag uit voor de eindpresentatie van dit project, die zal plaatsvinden op dinsdag 27 oktober om 16.00 uur in De Koningshof te Urk. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 18.00 uur en na afloop is er een hapje en een drankje.

Wilt u per email laten weten met hoeveel personen u denkt te komen? Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld.

Met vriendelijke groeten,

 

Management en RVT
North Sea Fish Center

 
 • DNA-analyse: Noordzeeschol snel te herkennen

  Noordzeeschol is in het laboratorium snel te herkennen, ook als deze onthuid en gefileerd is en met importvis gemengd is. Aldus het onderzoeksinstituut RIKILT, dat in opdracht van het North Sea Fish Center methoden onderzocht om de authenticiteit van Noordzeevis vast te stellen.

  Lees meer...  
 • Uitnodiging Eindpresentatie DNA project

  Het North Sea Fish Center is drie jaar geleden een project gestart met Rikilt/Imares om methoden te ontwikkelen waarmee de authenticiteit van Noordzeevissoorten kan worden vastgesteld (soort, geografische oorsprong, en indien van toepassing productiewijze). Stichting De Noordzee was ook partner in dit project. De ontwikkeling richtte zich vooral op schol uit de Noordzee en de Atlantische Oceaan, en op goedkopere en minder duurzame vissen zoals schar, bot, yellowfin, rocksole. Daarnaast is ook een vergelijking gemaakt tussen kweek en wildgevangen tarbot.

  Lees meer...  
 • Aangemelde vissers Noordzee Marketingfonds NSFC

  Tot nu toe hebben de volgende aanvoerders zich ingeschreven voor het collectieve Noordzee Marketingfonds waarmee het NSFC een doorstart wil maken:

   

  Lees meer...