Doel

Het NSFC stelt zich tot doel het perspectief voor duurzame visserij te verbeteren door middel van het ontwikkelen, introduceren en bewaken van een duurzame standaard voor Noordzee vis (in eerste instantie schol), ter vergroting van het rendement voor de gehele visserijketen.

 
 
Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Visserij Fonds (EVF) en het Ministerie van LNV.
 
 

Vlaggetjesdag wordt aangegrepen door NSFC om de sector te laten zien hoe het er voor staat met het project. 2012 is het laatste jaar, dus er moeten spijkers met koppen geslagen worden. Het managementteam heeft een tweetal interessante sprekers uitgenodigd.

Duitse markt veroveren

De eerste spreker is Alexander Wever uit Duitsland. Hij kent de Duitse markt op zijn duimpje. Sinds 1996 is hij werkzaam voor de grote Duitse retailers (Metra, Globus, Nordsee) en kent het klappen van de zweep. Hij staat bekend als de kenner van de Duitse vismarkt. Het NSFC is met Wever in zee gegaan om met het kwaliteitskeurmerk de Duitse markt terug te winnen. Schol moet weer op de kaart gezet worden, dat is de doelstelling. Het kwaliteitskeurmerk van het NSFC is daarin een belangrijk instrument.

De tweede spreker is Marc Oude Luttikhuis van Foodatelier, de ontwikkelaar van de scholburger. Hij komt een interessant verhaal vertellen over de vele kansen die product- en conceptontwikkeling de visindustrie kunnen bieden. En uiteraard doet hij verslag van de ervaringen met de scholburger tot nu toe. De scholburger is in de vorm van een pilot tot ieders tevredenheid getest bij Vitam-Catering. Natuurlijk, er zijn verbeterpuntjes, maar Vitam wil graag verder. Het NSFC onderzoekt momenteel de marktpotentie voor de scholburger in binnen- en buitenland.

Scholburger proeven

Het managementteam laat tevens een film zien waarin de werkzaamheden van het NSFC deels zijn vastgelegd. Het NSFC nodigt iedereen uit om naar Het Achterhuis te komen op de kop van het Urker haventerrein waar ook de festiviteiten plaatsvinden. De zaal is open om 9.45 uur, de bijeenkomst begint om 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 11.30 uur. Na afloop worden de aanwezigen uiteraard getrakteerd op de scholburger van het NSFC, en kan er genoten worden van de vele activiteiten in en rond de Urker haven.

Bezoekers worden geadviseerd tijdig naar Urk te komen (afslag 13). Er kan geparkeerd worden in de nabijheid van de Urker visafslag en het bedrijventerrein daarachter. Van daaruit rijden bussen om de bezoekers naar het haventerrein te brengen. Trekt u hier een kleine 20 minuten extra reistijd voor uit. Voor meer informatie kunt u bellen met André de Vries van het NSFC, 06-22796712.

 

 
 • DNA-analyse: Noordzeeschol snel te herkennen

  Noordzeeschol is in het laboratorium snel te herkennen, ook als deze onthuid en gefileerd is en met importvis gemengd is. Aldus het onderzoeksinstituut RIKILT, dat in opdracht van het North Sea Fish Center methoden onderzocht om de authenticiteit van Noordzeevis vast te stellen.

  Lees meer...  
 • Uitnodiging Eindpresentatie DNA project

  Het North Sea Fish Center is drie jaar geleden een project gestart met Rikilt/Imares om methoden te ontwikkelen waarmee de authenticiteit van Noordzeevissoorten kan worden vastgesteld (soort, geografische oorsprong, en indien van toepassing productiewijze). Stichting De Noordzee was ook partner in dit project. De ontwikkeling richtte zich vooral op schol uit de Noordzee en de Atlantische Oceaan, en op goedkopere en minder duurzame vissen zoals schar, bot, yellowfin, rocksole. Daarnaast is ook een vergelijking gemaakt tussen kweek en wildgevangen tarbot.

  Lees meer...  
 • Aangemelde vissers Noordzee Marketingfonds NSFC

  Tot nu toe hebben de volgende aanvoerders zich ingeschreven voor het collectieve Noordzee Marketingfonds waarmee het NSFC een doorstart wil maken:

   

  Lees meer...