Doel

Het NSFC stelt zich tot doel het perspectief voor duurzame visserij te verbeteren door middel van het ontwikkelen, introduceren en bewaken van een duurzame standaard voor Noordzee vis (in eerste instantie schol), ter vergroting van het rendement voor de gehele visserijketen.

 
 
Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Visserij Fonds (EVF) en het Ministerie van LNV.
 
 

Marine biologen hebben vorige week zeewolf en zeeduivel gespot op de Doggersbank. De scholstand is volgens Imares de afgelopen 50 jaar dat deze gemeten wordt nog nooit zo hoog geweest. En dat  in onze eigen Noordzee, dat is mooi zal iedere visserman zeggen, zeker nu er naar verwachting ook meer schol gevangen mag worden, immers de quota zijn afgelopen jaar en ook komend jaar, met 15 % verhoogd. Maar daar zit ook een risico, namelijk als de vraag naar schol niet in dezelfde mate toeneemt, dan schieten we er nog niks mee op.

De uiteindelijke vraag naar schol uit de Noordzee wordt bepaald door een samenspel van supermarkt en groothandel (horeca) en de consument. En deze marktpartijen, ook in Italië, leggen steeds meer de nadruk op duurzaamheid én kwaliteit.  Aan duurzame visvangst is de afgelopen jaren hard gewerkt en veel gepresteerd. Denk aan alle innovatieve, duurzame vistechnieken, zoals de pulskor,  twinrig en flyshoot.  Ook op het gebied van kwaliteit is het nodige in gang gezet, de nieuwe vistechnieken en het RFS/CVV certificaat, gericht op de kwaliteit direct na de vangst. Maar er kan en moet meer gedaan worden.

Nu al weer een aantal jaren geleden is het North Sea Fish Center (NSFC) opgericht met als doel het imago van schol uit onze Noordzee te verbeteren, in eigen land en in het buitenland en dan met name in Italië en Duitsland. Een tweede belangrijke doelstelling is het bevorderen van samenwerking in de keten. En dit is zeker in deze onzekere tijd uitermate belangrijk. Zoals eerder gezegd meer schol op de markt brengen is één, maar ook op de langere termijn schol kunnen blijven verkopen tegen faire prijzen is een heel ander verhaal.

‘Wij verliezen als vissector terrein, vanwege concurrentie op prijs met Yellowfin sole en Alaska Plaice, en let wel, die zijn meestal ook duurzaam gevangen. En doordat we niet altijd de constante kwaliteit leveren, die van ons verwacht wordt. Er komen nog teveel verhalen vanuit de markt, dat scholfilets niet uit 100 % schol bestaan, dat er wat meer water dan van nature in de filets zit en natuurlijk de ijslollies met scholsmaak.  Tenslotte vormen we niet een sterk front, zoals bijvoorbeeld de Noren, maar zijn we versnipperd en vooral  op onze eigen wijze schol aan het verkopen’, aldus Thomas Plakké, projectmanager van het NSFC.

Schol wild gevangen in de Noordzee als duurzaam kwaliteits product in de markt zetten, kan alleen als iedereen in de keten, visserman, veiling en handel hier 100 % achter gaan staan. Gekoppeld aan een uitgekiende promotie en met nieuwe verrassende schol producten kunnen we een betere marktpositie krijgen voor de schol.  ‘En dat is precies wat wij als North Sea Fish Center aan het doen zijn. Het moet gezegd, het heeft behoorlijk wat  tijd en inspanning gekost, maar we hebben nu  ‘beet’.  We gaan NSFC schol met het kwaliteits en duurzaamheids keurmerk vanaf september lanceren bij Esselunga, de kwaliteits supermarkt van Italië. Schol uit de Noordzee, als die het lekkerst is, in een speciale campagne in september introduceren bij Edeka, een grote Duitse supermarkt met verse viscounters en bij een aantal goede visrestaurants in heel Duitsland. En tenslotte een speciale actie met NSFC schol en de scholburger eind september bij een select aantal vis speciaalzaken in ons eigen Nederland’, vertelt Johan van Nieuwenhuijzen, een van de leden van het managementteam.

‘Het zal duidelijk zijn, dit kunnen we alleen in een gezamenlijk traject, met vissers / reders die zich hebben aangesloten bij het NSFC, met alle visveilingen en met de inmiddels grote groep handelaren, die schol als een 100 % natuurlijk kwaliteits product in de markt willen zetten. Daarbij kijken we nadrukkelijk richting CVO en de meer dan 50 vissers die straks MSC-gecertificeerd worden, maar natuurlijk ook naar reeds bestaande groepen als Osprey, en Ekofish, maar ook naar de Plaicegroup en andere vissers die RFS-gecertificeerd zijn. Ook die laatsten kunnen meedoen ’, zegt Cees van de Berg namens het MT.

Van Nieuwenhuijzen vult aan:  ‘Alleen op die manier kunnen we ook op de langere termijn onze positie handhaven en een faire prijs krijgen voor onze (h)eerlijke schol. Laten we helder zijn, garanties kunnen ook wij niet geven, maar we zijn vastbesloten om NSFC schol uit de Noordzee als duurzaam, kwaliteits product weer op de (menu) kaart te zetten. Maar nogmaals, dat kan alleen als iedereen zich hierachter schaart en het NSFC nú en in de komende jaren een centrum wordt voor alle (plat)vis uit de Noordzee.’

Binnenkort ontvangen alle vissers een brief waarin het NSFC verslag doet van haar vorderingen, met het verzoek om achter het initiatief te gaan staan en zich aan te melden voor de aanvoergroep die moet zorgen voor de levering van vis als de Italiaanse en Duitse markt bediend gaan worden. ‘Hoe meer vissers zich scharen achter de uitgangspunten van het NSFC, hoe beter’, besluit Cees van de Berg.

 

 
 • DNA-analyse: Noordzeeschol snel te herkennen

  Noordzeeschol is in het laboratorium snel te herkennen, ook als deze onthuid en gefileerd is en met importvis gemengd is. Aldus het onderzoeksinstituut RIKILT, dat in opdracht van het North Sea Fish Center methoden onderzocht om de authenticiteit van Noordzeevis vast te stellen.

  Lees meer...  
 • Uitnodiging Eindpresentatie DNA project

  Het North Sea Fish Center is drie jaar geleden een project gestart met Rikilt/Imares om methoden te ontwikkelen waarmee de authenticiteit van Noordzeevissoorten kan worden vastgesteld (soort, geografische oorsprong, en indien van toepassing productiewijze). Stichting De Noordzee was ook partner in dit project. De ontwikkeling richtte zich vooral op schol uit de Noordzee en de Atlantische Oceaan, en op goedkopere en minder duurzame vissen zoals schar, bot, yellowfin, rocksole. Daarnaast is ook een vergelijking gemaakt tussen kweek en wildgevangen tarbot.

  Lees meer...  
 • Aangemelde vissers Noordzee Marketingfonds NSFC

  Tot nu toe hebben de volgende aanvoerders zich ingeschreven voor het collectieve Noordzee Marketingfonds waarmee het NSFC een doorstart wil maken:

   

  Lees meer...