Doel

Het NSFC stelt zich tot doel het perspectief voor duurzame visserij te verbeteren door middel van het ontwikkelen, introduceren en bewaken van een duurzame standaard voor Noordzee vis (in eerste instantie schol), ter vergroting van het rendement voor de gehele visserijketen.

 
 
Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Visserij Fonds (EVF) en het Ministerie van LNV.
 
 

Het NSFC wil inspelen op de toenemende behoefte aan een duurzame vangst, handel en verwerking van Noordzeevis, in eerste instantie schol. Door de eisen die zullen worden gesteld aan de deelnemers van het NSFC wordt beoogd om die vis onder een nieuwe standaard op de markt te brengen. De eisen worden zoveel mogelijk afgestemd op de kernwaarden:

Wild gevangen op de Noordzee
Vers, natuurlijk en zuiver
Gezond en lekker
Gegarandeerde en gecontroleerde kwaliteit
Duurzaam visserijbeleid


De vis is dus van een gegarandeerde kwaliteit en herkomst. Kuitzieke vis zal door de nieuwe standaard steeds meer ontzien worden. Dit omdat naarmate de beloning vanuit de markt voor de nieuwe standaard stijgt, het aantrekkelijker wordt voor de leden om een steeds groter gedeelte van de vangst onder de nieuwe standaard aan te bieden aan het NSFC. Hierdoor zal op termijn een steeds groter gedeelte van de gevangen vis voldoen aan de eisen zoals gesteld door het NSFC en dus onder andere niet gevangen zijn in de kuitzieke periode.

Aangesloten vissers verplichten zich actief in te zetten voor de ontwikkeling van duurzame vangstmethoden. Op die manier wil het NSFC het draagvlak vergroten voor de Noordzeevisserij, wat tot doel heeft om de gevangen vis met een kwalificatie als ‘duurzaam gevangen’ te kunnen verkopen in supermarkten, viswinkels, etc.

 
 • DNA-analyse: Noordzeeschol snel te herkennen

  Noordzeeschol is in het laboratorium snel te herkennen, ook als deze onthuid en gefileerd is en met importvis gemengd is. Aldus het onderzoeksinstituut RIKILT, dat in opdracht van het North Sea Fish Center methoden onderzocht om de authenticiteit van Noordzeevis vast te stellen.

  Lees meer...  
 • Uitnodiging Eindpresentatie DNA project

  Het North Sea Fish Center is drie jaar geleden een project gestart met Rikilt/Imares om methoden te ontwikkelen waarmee de authenticiteit van Noordzeevissoorten kan worden vastgesteld (soort, geografische oorsprong, en indien van toepassing productiewijze). Stichting De Noordzee was ook partner in dit project. De ontwikkeling richtte zich vooral op schol uit de Noordzee en de Atlantische Oceaan, en op goedkopere en minder duurzame vissen zoals schar, bot, yellowfin, rocksole. Daarnaast is ook een vergelijking gemaakt tussen kweek en wildgevangen tarbot.

  Lees meer...  
 • Aangemelde vissers Noordzee Marketingfonds NSFC

  Tot nu toe hebben de volgende aanvoerders zich ingeschreven voor het collectieve Noordzee Marketingfonds waarmee het NSFC een doorstart wil maken:

   

  Lees meer...