Doel

Het NSFC stelt zich tot doel het perspectief voor duurzame visserij te verbeteren door middel van het ontwikkelen, introduceren en bewaken van een duurzame standaard voor Noordzee vis (in eerste instantie schol), ter vergroting van het rendement voor de gehele visserijketen.

 
 
Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Visserij Fonds (EVF) en het Ministerie van LNV.
 
 

Het NSFC is een initiatief dat voortkomt uit de noodzaak tot een landelijke samenwerking tussen de initiatiefnemers van het Urk Fish Center, MedFish en het zogenaamde Scholteam, om de gehele visserijketen een nieuw perspectief te bieden. De dalende marges in de vissector en de roep om duurzaamheid vroegen om onmiddellijke actie. De drie initiatiefnemers waren ieder voor zich bezig met het ontwikkelen van activiteiten die hetzelfde doel beoogden. Op verzoek van minister Verburg van het ministerie van LNV en met het vooruitzicht een subsidie voor één landelijk breed gedragen project, werden de individuele projecten in de zomer van 2008 verweven tot een breed gedragen landelijk project. Het project werd op 5 december 2008 gehonoreerd met een subsidie van 1 miljoen euro voor een periode van drie jaar.

Uitgangspunt is om te komen tot duurzame ketenversterking vanuit het collectief belang. Om dit te realiseren zijn de vijf projectdoelstellingen van het NSFC, in willekeurig volgorde:

 • Beter inspelen op wensen van bestaande consumenten en afnemers;
 • Zoeken/creëren van nieuwe product-marktcombinaties, met de nadruk op de kernwaarden van de aangeboden producten. Schol zou qua imago dichter bij tong moeten komen en verder weg van alternatieve platvissoorten als rocksole, yellowfin en nog verder weg van andere import (kweek)vis als pangasius en tilapia;
 • Verbeteren van samenwerking tussen de schakels in de keten en het rendement daarvan;
 • Het verder stimuleren van de omslag naar een duurzame visserij;
 • Het verbeteren van externe communicatie, bijvoorbeeld met NGO’s en andere stakeholders.

De focus van het NSFC ligt in de beginfase op een internationaal marktonderzoek van waaruit de verdere strategie bepaald zal worden aan de hand van pilotprojecten die haalbaarheid en rendement van de mogelijkheden moet bewijzen. De mogelijkheden voor een nieuwe gecontroleerde duurzame standaard voor Noordzeevis wordt daarbij onderzocht.

 
 • DNA-analyse: Noordzeeschol snel te herkennen

  Noordzeeschol is in het laboratorium snel te herkennen, ook als deze onthuid en gefileerd is en met importvis gemengd is. Aldus het onderzoeksinstituut RIKILT, dat in opdracht van het North Sea Fish Center methoden onderzocht om de authenticiteit van Noordzeevis vast te stellen.

  Lees meer...  
 • Uitnodiging Eindpresentatie DNA project

  Het North Sea Fish Center is drie jaar geleden een project gestart met Rikilt/Imares om methoden te ontwikkelen waarmee de authenticiteit van Noordzeevissoorten kan worden vastgesteld (soort, geografische oorsprong, en indien van toepassing productiewijze). Stichting De Noordzee was ook partner in dit project. De ontwikkeling richtte zich vooral op schol uit de Noordzee en de Atlantische Oceaan, en op goedkopere en minder duurzame vissen zoals schar, bot, yellowfin, rocksole. Daarnaast is ook een vergelijking gemaakt tussen kweek en wildgevangen tarbot.

  Lees meer...  
 • Aangemelde vissers Noordzee Marketingfonds NSFC

  Tot nu toe hebben de volgende aanvoerders zich ingeschreven voor het collectieve Noordzee Marketingfonds waarmee het NSFC een doorstart wil maken:

   

  Lees meer...